Montessori Eğitim Semineri

Sağlık Yüksekokul Çocuk Gelişimi Bölümü öğretim üyelerinden Doç.Dr.Arzu ÖZYÜREK, Öğr.Gör. N.Ferah YAVUZ ve Öğr.Gör.Uzman Zuhal BEGDE hocalarımız tarafından 31.04.2016-07-.05.2016 tarihleri arasında Montessori Eğitimi verilmiştir.

Etkinliğe 44 kişi katılmıştır. Seminer bilgi paylaşımı,materyal kullanımının gösterimesi,katılımcılar tarafından uygulama yapılması şeklinde yürütülmüştür.Son gün ise katılımcıların hazırladığı orjinal materyal sunumları yapılmıştır. 

Bu etkinliğe Kongre Koordinasyon Birimi olarak destek verilmiştir.