1. Uluslararası İslam Ekonomisi ve Finansı Kongresi: Dünü ve Bugünü (ICOIEF'18) Karabük/Safranbolu 27-29 Eylül 2018
27-29 Eylül 2018 tarihlerinde 1. Uluslararası İslam Ekonomisi ve Finansı Kongresi: Dünü ve Bugünü/ 1st International Congress on Islamic Economy and Finance: The Past and the Present. (ICOIEF’18) başlıklı kongre Karabük Üniversitemizin ev sahipliğinde Ürdün’den Al-Balqa Applied University ile ortak olarak gerçekleştirilecektir. Kongrede bu sahada çalışmaları olan bilim insanlarının ve uygulayıcı konumda olan katılım bankalarının temsilcilerinin ve öğrencilerin katılımının sağlanacağı bir ortam oluşturulması hedeflenmektedir.

Ülkemizde ve dünyada giderek hacmini büyüten ve Türkiye’de katılım bankaları olarak bilinen İslami bankalara olan akademik ilgi dünyada ve ülkemizde aynı doğrultuda artmaktadır. Bu ilgi artışında ülkelerin ana akım iktisat teorisinin meydana getirdiği faiz, enflasyon, işsizlik, ekonomik krizler ve gelir dağılımda oluşan adaletsizlik sarmalından çıkış arayışları da rol oynamaktadır. Nitekim çağımızın son küresel ekonomik krizi olan 2008 krizinde de gerek akademik gerek entelektüel çevrelerde serbest piyasa ekonomisinin yarattığı sorunlar sıklıkla ele alınır olmuştur. İşte tüm bu veçheleriyle İslam ekonomisi ve finansı alanlarında yapılan çalışmalar ön plana çıkmaya başlamıştır.

Bu çalışmaların son halkası olarak gerçekleştirilecek olan kongremiz ile İslam ekonomisi ve katılım bankacılığına ilişkin yapılacak teorik/pratik bilimsel katkıların yanı sıra bu alanlara yönelik kamuoyu farkındalık düzeyinin artırılması da arzu edilmektedir. 27 Eylül günü İlahiyat Konferans Salonu’nda saat 10:00’da açılış konuşmalarıyla başlayacak olan kongre aynı gün öğleden sonra ve 28 Eylül tarihlerinde Safranbolu Bilim ve Sanat Akademisi’nde gerçekleştirilecek 9 oturumda toplam 50 bildiri sunumu ile devam edecektir. Türkiye ve dünyadan birçok değerli katılımcımızın iştirak edeceği uluslararası kongremize katılmanızı bekliyoruz. Kongre hakkında detaylı bilgi için http://icoief18.com/ internet adresine başvurabilirsiniz.