İdari Personel
Kongre Koordinasyon Birimi
Şube Müdürü
0 (370) 418 8488 / 8488
0 (370) 418 8487 / 8487