Hakkımızda
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
KONGRE KOORDİNASYON BİRİMİ
 
 
 Karabük Üniversitesine bağlı birimlerin düzenleyeceği bilimsel etkinliklerin koordinasyonu görevini üstlenen birimimiz, etkinliklerin bütçe kaynakları çerçevesinde Üniversitenin vizyon/misyonuna uygun ve verimli olmasına katkıda bulunmakta ve kongre yürütme kuruluna, programın düzenlenmesi konusunda yardımcı olmaktadır.
 
 Kongre Koordinasyon Birimi, Üniversitemiz adına düzenlenecek olan Kongre, Çalıştay, Kurultay, Sempozyum, Panel, Konferans, Kolokyum gibi bilimsel etkinliklerin gerçekleştirilmesine yardımcı olmak ve bu süreçte kongrenin amacına ulaşmasındaki olası engelleri ortadan kaldırmak ve  bilimsel etkinlikler kapsamında düzenlenecek olan çalışmalarda tanıtım ve koordinasyonun sağlanması  ve yönetsel açıdan destek olunması amacını taşır.
 
 Birimimiz, Bilimsel etkinliklerle ilgili, afiş, duyuru ve yazı materyallerini hazırlamak, kurumlara duyurmak, internet ortamında iletişim için gerekli web sayfasını hazırlamak, etkinlik kapsamında gelen misafirlere ev sahipliği yapmak, hediye, ikram vb. hizmetlerde koordinasyonu yürütmektedir.